Menu

J. F. Willumsen

1917-01-03

Afsender

Tyge Møller

Dokumentindhold

Tyge Møller vil høre, om det er sikret, at det er ham, som skal stå for salg af Willumsens El Greco-malerier. Et sådan salg kræver forberedelse, og Møller tror, at værkerne kan sælges fordelagtigt efter krigens ophør. Møller ønsker derudover at sælge Willumsens egne raderinger.

Transskription

Paris.   3/1 17.
6 Av. de Le Motte-Piequet. 7-

Kære Ven,
Tak for Deres venlige Brev. Oplysningerne om Greco interesserede mig meget. Naturligvis vil Deres Bog om hans Ungdom blive god ogsaa for Salget. Men jeg vil gærne være sikker paa, at De vil overlade til mig at sælge Billederne for Dem.
Saadanne Salg maa nemlig forberedes i god Tid. De kender mig nok til at vide at vi nok skal faa begge to Fornøjelse af Affairen.
Jeg kan muligvis faa Greco solgt lige efter Krigen fordelagtigt, selv om De ikke har faaet Bogen færdig – og

saa kan De nok forstaa, at jeg i det Tilfælde vil være meget vred hvis De saa ikke vil sælge og jeg selv ikke vil kunne holde Ord. –
Jeg har siden min Hjemrejse til Paris fundet Nemes' store Catalogen til Dem! De kan faa det naar De selv ønsker.
Deres Raderinger! Send mig med Fornøjelse nogle Exemplarer af de sidste (Cavells Ex.). Sig mig Pris, Antal af Trykx   x)Er Raderne ødelagte etc. Jeg kan saa vise nogle Samlere og Venner Deres Raderinger og jeg skal tænke over Sagen.

Det vil være mig meget kært selv at faa en raderet Erindring fra min gamle Ven J F.W.
Hils Deres Hustru og Døtre og tak for deres gode Ønsker.
Det er slemt at være endnu saa syg og svag; især for Mænd af min Art.
Med min Familjes bedste Hilsner.
Deres Ven
Tyge Møller

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsens bog: La Jeunesse du Peintre El Greco (1927) G. Crès & Cie, Paris

  • J.F. Willumsen: Miss Edith Cavell's martyrium (1916).
    Radering, 61.5 x 47 cm.
    J.F. Willlumsens Museum har enkelte eksemplarer, S.S. 42

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/4 - M