Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Afsender

Mogens Ballin

Dokumentindhold

Ballin kan bruge Willumsens bord og puf i sit værksted. Han er ligeledes interesseret i at anvende Willumsens ornamentstudier, hvis Willumsens vil af med dem.

Transskription

Kære Willumsen
Min Kone er henrykt over deres Amoriner, hun vil ikke vide af noget andet selv om Tegningen paa den fri er nok saa god – der er altsa i Orden: Jeg kan bruge baade Puf og Bord i mit Værksted-, der kommer Bud efter Sagerne Lørdag Kl. 1 – min Flyttemand kunde ikke Tirsdag. Jeg har tænkt paa jeg kunde vist egentlig

bruge mangt og meget af deres Studier om De ellers har Lyst til at blive dem kvit, Tegningen til Vasen, Ornamentstudier eller lignende.
Læg lidt til Side til mig naar De gør Viden i Sagerne
Med Hilsen er jeg Deres heng
Mogens Ballin
Ø. 59 Sortedamsdossering

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København (Danmark)
Grit Ballin

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 - B