Menu

J. F. Willumsen

1897-04-08

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen foreslår, at Den Frie Udstilling anvender gamle aftryk i det kommende katalog frem for at bruge Johannes Larsens tegninger. Der spares dermed 300 kr.

Transskription

Hellerup d 8 April 97
Kongens Fødselsdag
Kære R.
De vil nok tage Dem, fordi De bor i Byen, af Katalogen. Lopperne, som ere tegnede af Johannes Larsen, maa sendes til Henriksen for at reproduceres, straks, hvis ikke vi skal undlade ganske at benytte dem. Vi sparer cirka 300 Kr hvis vi benytter nogle gamle Clicher, hvem interesserer sig for de Smaategninger i Kataloget; Men gør som De lyster. Tegningerne ligger oppe hos Zeuthen. Nørregade 13 i Empirebord skuffen i første Stue til Gaden.
Venlig Hilsen fra
J F. Willumsen

Fakta

Brev

Dansk

Hellerup (Danmark)
København (Danmark)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.