Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Afsender

Anna Petersen

Dokumentindhold

Anna Petersen opholder sig på en pension i Holte, og hun afviser at rejse hen til Willumsen, da der er for koldt, og der er flokkevis af kunstnere. Hun inviterer i stedet for Willumsen op til sig, da hun foretrækker at være sammen med få gode venner.

Transskription

Pension Solhjem
Holte
Kære Willum!
Tak for dit prompte Svar, men det lød jo ikke synderlig fristende at komme derop thi dels har I jo hoste og saa det kolde Veir –
Du veed fra gammel Tid at jeg ingen Ynder er af disse Flokke af Kunstnere - holder af de Faa og Gode   det andet bringer kun Tomhed.
Saa foretrækker jeg da at være ene. Men heri er vi To nok ikke enige. Kom en dag

herop og besøg mig alle 3! Frokost Kl. 11 - Middag 4½ . Aftentheen er sløi, men vi kan jo gaa paa Hotellet. Det var morsomt hvis I kom. Forresten er det ikke umuligt at jeg hjemsøger Eder med det Første
Men Naar??

Med Venlig Hilsen til Konen   Din gamle Ven   Anna S. P.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Holte (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/6 - PQ