Menu

J. F. Willumsen

Udat.

Dokumentindhold

En række kunstnere og kunstkyndige er blevet opfordret til at yde et bidrag på 20 Kr. i 3 år til understøttelse af Vilhelm Wanscher.

Transskription

Lørdag Aften
Kjære Willum.
Man har været lidt i Tvivl om Du skulde med til omtalte Foretagende, fordi Du i disse Dage maaske stod saa nær ved Vedkommende, at man syntes Du ikke var ganske fri;
Men jeg som bedre end de andre kjender Dit gode Hjærte holder paa at Du sammen med en stor Kreds af Kunstnere og Kunstvenner, vi har c. 80 paa vor Huskeseddel, opfordres til at bidrage med 20 Kr i 3 Aar til Støtte for Vilh. Wanscher. Vi regner med at kunne faa 1000 Kr aarlig; blandt Indbyderne er: Direktør Suenson. Musæumsinsp. Falck. Hannover. Mario Krohn Viggo Pedersen, og en hel Del Arkitekter deriblandt
Din gamle Ven Peder Vilh. J.K.
Han er jo den mest omfattende af vore Kunsthistorikere men savner stadig den Ballast som en Ansættelse fra Universitet ell Akademi giver, det som han burde være berettiget til.
Tak for sidst! Vi var begge muntre og glade ved Festen.
Der er ikke knyttet nogle særlig Forpligtelse til Understøttelsen dog er det maaske mueligt at han kvitterer ved at holde en Række Foredrag.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J