Menu

J. F. Willumsen

1897-11-17

Afsender

Harald Bing

Dokumentindhold

Willumsen vil vide, hvornår han skal starte op på Bing & Grøndahl. Harald Bing vil svare herpå efter d. 1. december.

Transskription

149 Vesterbrogade.     Copenhagen, DENMARK.
Kjøbenhavn V., den 17 Novb. - - - 1897.

Kjære Hr. Willumsen.
Jeg beklager at De søgte mig forgjæves igaar. Mit Svar paa Deres Spørgsmaal i Brev 12/11. om Tidspunktet til hvilket De ventedes at begynde Deres Virksomhed herude – er følgende:
Jeg saa helst at vi tog fat jo før jo heller
Men Adskillige af det Personale, De vil faa at gjøre med, er i denne Maaned stærkt optaget af Installationen i vort nye Lokale paa Amagertorv, som det er Hensigten at aabne omkring d. 1Decb. Altsaa ved dette Tidspunkt lader jeg Dem vide, naar vi er klar til at vende.
Forbindligst
Deres.
Bing

Hr J.F. Willumsen.
Hellerup.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Bing & Grøndahl

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 – B