Menu

J. F. Willumsen

1898-12-27

Afsender

Harald Bing

Dokumentindhold

Harad Bing sender et nytårshilsen til Willumsen. Han takker for samarbejdet i det forløbne år på Bing & Grøndahl, og han håber, at de på fabrikken vil sejre mht. det kommende års produktionsmål.

Transskription

Holmenkollen Sanatorium
pr. Christiania
  27/12 1898.

Kjære Hr Willumsen,
Jeg sender Dem med disse Linier en Nyaarshilsen her nordfra med Tak for det Arbeide, De har udført sammen med mig i det forløbne Aar og med Haab om, at vi i Fællesskab i det kommende maa naa det Maal, vi har sat os.
Ja – 1899! inden Aarhundredet gaar ud, maa vi seire eller dø. Enten Austerlitz eller Waterloo; men naturligvis seire vi, fordi vi vil og fordi vi kan.
Altsaa: fremad for Konge og Fædreland; Broen bag os er brudt af.
Deres hengivne
Bing

Fakta

Brev

Dansk

Oslo (Norge)
Bing & Grøndahl

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 - B