Menu

J. F. Willumsen

1898-01-01

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen sender en nytårshilsen og takker for sidste års samarbejde. Tegningerne til Den Frie Udstillings nye bygning skal nu sendes til Københavns Bygningskommission.

Transskription

1 - 1 - 1898
Kære Rohde
Glædeligt Nytaar, Tak for det gode Samarbejde i det gamle Aar. Vi ønske begge at dette Samarbejde maa sætte Frugt i det nye. Jeg var hos Zeuthen Nytaars Aftens Formiddag og satte Fart paa tror jeg. Ved vor forenede Anstrængelse har vi opnaaet at fastsætte Mødet. Tegningerne blive indleverede til Bygningskomitione paa Mandag. Mange Hilsener
fra Willumsens

Fakta

Brev

Dansk

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.