Menu

J. F. Willumsen

1898-06-01

Afsender

Lorenz Frølich

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

1-6-98.
Kjære Herr Willumsen!
Deres Forslag at tage Form over Bs Buste tiltaler mig meget, baade for Bustens, som for Jerichaus Skyld. -
Jeg håber, den ej lider ved at benyttes til Formning.
Den er nemlig min Stolthed.
Mig synes, at det er lykkedes mig ved Oliering og sparsomt beregnet Anvendelse af Farve at give den Udseende af en gammel Marmorbuste (hvilket måske kun opnås ved 1000 Års Begravelse i fugtig Jord, som antike Arbeider vise). Ved en Deel Forsøg

med Gipsbuster, er denne2 kun1 lykkedes mig. -
Det må dernæst være ordnet således, at jeg betaler Arbeidet. Formen måtte jo helst tilhøre en offentlig Samling – altså enten Museet, Akademiet eller Glyptoteket. –   Da formodentlig Ingen vil give noget for det, bliver det jo bedst, at jeg skjænker Formen etsteds, et Par Buster et Par Steder.
Om denne Ordning tiltaler Dem? sender jeg Busten. -
Naturligvis må De have en, og jeg får mit gamle Explar igen. -
Deres heng:
L. Frølich

Fakta

Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/4 - FG