Menu

J. F. Willumsen

1908-10-09

Afsender

J.J. Bregnø

Dokumentindhold

J.J. Bregnø ønsker at være neutral mht. valg af Vilhelm Bissens stedfortræder.

Transskription

Ærede Medkunkurerende!
Idet jeg takker for indbydelsen tillader jeg mig herved at meddele Dhr: at jeg helst ønsker at være neutral i Spørgsmaalet om at vælge stedfortræder for Professor Bissen.
Ærbødigst
J.J. Nielsen
Billedhugger.

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)
Vilhelm Bissen

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/2 - B