Menu

J. F. Willumsen

1908-02-05

Afsender

Martin Arnbak

Dokumentindhold

Arnbak beder Willumsen om at overdrage ham et af sine studier, da han har en mulig køber.

Transskription

ARNBAK                                           KØBENHAVN K. 5/2 1908
KUNSTHANDEL                                           TELEFON 28031 Y
10 BREDGADE 10

Hr. Kunstmaler
J. F. Willumsen.
Hermed sendes Dem og Fruen Kvittering for, hvad jeg har fra Dem.
Jeg talte med Fruen om et ganske lille Studiehoved - helst i Olje - som jeg mulig har Liebhaver til; jeg beder Dem, hvis De ved Lejlighed finder et, at overlade mig det.
Idet jeg iøvrigt tillader mig at minde Dem om mit Telefon Nr. Palæ 1031y, hvis De skul-

de meddele mig noget; tegner
Med særdeles Agtelse
Ærbg. Arnbak

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Edith Willumsen

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/1