Menu

J. F. Willumsen

1908-06-08

Afsender

Viggo Jastrau

Dokumentindhold

Jastrau ønsker at låne tre af Willumsens værker til en vandreudstilling.

Transskription

Holbergsgade 34.

Kære Willumsen!
De vilde glæde mig meget, gavne Dem selv og Vandreudstillingen ved imorgen enten til mig direkte eller ved Henvendelse til Hr. Brandt at give Tilladelse til, at jeg maa medtage 3 af Deres smaa Mariner paa en af de to Tournéer i Aar. – Det er "Solblink" – tilvenstre øverst – og de to Billeder tilhøjre for "Solopgang" det drejer sig om - Venlig Hilsen til Dem og Frue fra Deres hengivne
V. Jastrau

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)
N.J. Brandt

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J