Menu

J. F. Willumsen

1908-02-06

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

J. F. Willumsen       6 Febr 1908
Strandagervej
Hellerup

Kære Frøken Plockross.
Deres Brev har forbavset mig meget. At De vil have jeg skal afgive en Erklæring, der er stridende mod Sandheden. De maa da vel nok kunde huske at det er mig som har tegnet Urnens Form, og at jeg var meget paapasselig ved Opdrejningen at den skulde faa netop den rigtige Linie. Det er Urnens højtidelige meget ejendommelige Form, der giver Urnen sin Karakter som en Urne . der egner sig for en Mand der var noget mere end de andre Mennesker. De har komponeret og skaaret Frisen med Englene det er sandt; jeg synes den er god og passer meget godt ind i Urnens Bygning; skulde jeg indvende noget, er den noget for tør i sit Udtryk. Og endelig har Frøken Graa malet den. Som sagt De har komponeret Frisen; men tror De virkelig, at De vilde have følt og tegnet den i den Aand, hvis ikke jeg havde paavirket Dem dertil, lad mig sige i en symbolistiks Aandsretning. Hverken før eller senere har [De] lavet noget lignende, det har dog jeg. Jeg vilde aldrig have pukket paa denne min Ret til at kalde Urnen "den Willumsenske" hvis De ikke i Deres Brev ved Erklæringen deri havde

frataget mig enhver Paternitet. Læs selv jeg sender Dem Brevet med tilbage. Enhver Læser der kan læse vil af "Kunst" kunde forstaa hvorfor at Deres Navn staar under Billedet den Urne, og de Andres Navne under andre Ting.
Jeg skulde ogsaa gærne have ladet Dem nydt Æren af at have "tegnet og udført" denne Urne, hvis jeg ikke derved vidste at jeg bedrøvede den Drachmannske Familie som jeg kender meget godt. Den har nemlig været glad over at Tilfældet spillede den i Hænde en af mine Urner, da Drachmann satte megen Pris paa min Kunst. Jeg vilde tillige stille mig selv frem som en Bedrager, hvilket jeg ikke er. De maa naturligvis lade indrykke den Erklæring som De vil; men Sandheden maa følges; og følges den ikke, saa tvinger Forholdene mig nu til at tage Genmæle.
Hvis dette Brev ikke tilfredsstiller Dem, kom saa ud og snak med mig derom. De ved at De altid er velkommen. Tak fordi at De spurgte mig før De indsendte Erklæring.
Avispolemik hader jeg.

Omtalte genstande

Holger Drachmanns urne.

Fakta

Brevudkast

Dansk

Hellerup (Danmark)
Holger Drachmann

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/6 - I