Menu

J. F. Willumsen

1908-11-08

Afsender

Edvard Brandes

Dokumentindhold

Der bliver ingen højtidelighed ved Hørup-monumentets afsløring, og Brandes tilbyder Willumsen de penge, som var tiltænkt dertil.

Transskription

RIGSDAGEN, København d. 8 November 1908
Kære Hr. Willumsen! Til min Overraskelse blev der idag Enighed om ingen Afsløringshøjtidelighed at arrangere. Aarsagerne var klimatiske, politiske og personlige. Jeg véd, at denne Ordning ikke vil støde paa Modstand hos Dem.
Som Følge heraf bliver der nogle hundred overskydende Kroner af det indsamlede Beløb; hvis De vilde modtage dem til Deres Smaaudlæg, vilde det meget glæde Komitéen
V Deres
ærbødige
Edvard Brandes.

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Hørup-monumentet (1905-08). Granit og bronze, 439 x 550 cm. Kongens Have, København

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/I/3 - Hørupmateriale