Menu

J. F. Willumsen

1908-01-30

Afsender

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Tegner sender en hilsen fra det dårende Paris med det vrimlende menneskehav.

Transskription

Monsieur
J.F. Willumsen
(peintre artiste)
Strandagervej.
Copenhague
Danemark.

Hotel d'Orléans
17. rue de Richelieu
Paris.

30 Januar 1908.
Kære Willumsens
Blot en hjertelig Hilsen fra Paris som stadig er den samme daarende By med sin forunderlige mangesidige Magt over Sindet.
Hvor det er godt af og til at gaa til Bunds i Vrimlen – og hvorfra vor lille hjemlige ravnekrog ikke tager sig synderlig imponerende ud. – En Del af de gamle Bekendte kan jeg hilse Dem fra, de synes alle at svømme flinke rundt i det uhyre Hav af Mennesker som Skæbnen har sat Dem i. – Deres hengivne R. Tegner.

Fakta

Postkort

Dansk

Paris (Frankrig)
Hellerup (Danmark)
  • Paris, Frankrig

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/4 - TU