Menu

J. F. Willumsen

1908-10-26

Afsender

Joakim Skovgaard

Dokumentindhold

Den Frie Udstilling skal flytte fra Aborreparken inden for en årrække, og Willumsen har forslået, at udstillingen flytter hen til Frihedsstøtten. Joakim Skovgaard synes godt om forslaget, og han beder Willumsen om at tage med til et møde desangående på Københavns Rådhus.

Transskription

Rosenvænget 26-10-08
Hovedvejen 27.

Kjære Willumsen!
I morgen skal jeg om alt går vel op at tale med Borgmester Jensen om flytning af den Frie Udstilling. Der er jo kun et par år tilbage for os at blive hvor vi er. Jeg interesserer mig sælig for Deres Ide, at få den flyttet hen i nærheden af Frihedsstøtten, og vilde derfor gærne have Dem selv med, at understøtte ideen. Kan De mødes med mig foran Rådhuset imorgen tirsdag kl 1 i "muslingeskallen". Hvis De gærne vil men ikke kan være med på den foreslåede tid (Borgmesteren tager imod mellem 1-2) beder jeg Dem vælge en anden dag. Får jeg Deres afbud inden imorgen kl. 12½, så vænter jeg til den dag De kan (ikke lørdag søndag mandag), i modsat fald går jeg så imorgen tirsdag. Skulde De give møde imorgen, og jeg ikke komme, så må De tro at sygdom hindrer mig, jeg har nys været længe forkølet, men jeg vænter sikkert at kunne vær der kl. 1.
Deres Joakim Skovgaard

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Hellerup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/2 - Sa-Sl