Menu

J. F. Willumsen

1911-07-02

Afsender

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Tuxen skriver til Willumsen, da der er ved at blive planlagt en dansk udstilling i Brighton 1912. Tuxen har for travlt til at arrangere udstillingen, men han håber at MKS's medlemmer kan sætte den i scene. Willumsens maleri har, overordnet set, ikke fået gode anmeldelser på den internationale udstilling i Rom. Den italienske kritiker Vittorio Pica er dog meget begejstret for værket.

Transskription

28. Buckingham Gate. London. S.W.
2.7.11.
Kjære Willumsen.
Jeg fik jo ikke skrevet til Dig medens Du var i London, men det jeg nu skriver har dog noget med Din Londonerfærd at gjøre.
Anledningen er altsaa denne Brighton Udstilling som Du véd om, og som der allerede er gjort saa meget for, at det vilde være urimeligt ikke at fortsætte. Personligt kan jeg ikke tage mig af den

og det vil ogsaa være heldigt om nogle yngre komme til.
Jeg har idag skrevet til Quistgaard, efter at have talt med Hr. Yde. Jeg foreslog ham at Du, sammen med nogle andre som Peter Hansen, Joh. Rohde Sigurd Wandel, N.V. Dorph, eller hvem I nu mener, skulde sætte den i Scene, som udgaaende fra vor Forening.
Sigurd Wandel er jo fungerende Formand medens jeg er borte.
Som du véd betaler Italienerne Fragten tilbage fra Rom, dog kun i Tilfælde af at Genstandene gaa tilbage til Udgangspunktet.

Deres Plan om at fortsætte Romerudstillingen Vinteren over kan vi sikkert ikke gaa ind paa, især for de laante Billeders Vedkommende. Fra den Side vil der vel altsaa ikke kunne være nogen Hindring for at benytte noget af det Materiale, som dér er samlet – men forøvrigt vil jeg sletikke gaa ind paa Detailler, da jeg ikke har isinde at tage mig direkte af det. Dit store Billede vil der, saavidt jeg forstaar, ikke blive Plads til, og det vil heller næppe egne sig for et engelsk Publikum. I Rom kneb det. Blandt Anmelderne er der ikke

andre end Pica som er gaaet ind paa det. Jeg sender Dig indlagt hans Anmeldelse af vor Udstilling, der ikke er uden Interesse da han vel er Deres Førstemand paa det Omraade.
De burde jo egentlig vide lidt hjemme om hvordan vore Sager er blevne opfattede.
Jeg biver vel nok en Stund endnu herovre, og antager at jeg tilbringer en Del af Augustmaaned i København.
Venlig Hilsen til Dig og Fruen fra min Kone og
Din LTuxen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London (England)
  • London, Storbritannien

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: CII,4 - Den Danske Udstilling i Brighton