Menu

J. F. Willumsen

1911-02-15

Afsender

Martin Arnbak

Dokumentindhold

Arnbak har solgt et af Willumsens malerier til under den fastsatte pris. Han håber, at Willumsen kan tilgive dette, eftersom salget skulle ske straks.

Transskription

Maleren Hr. J. F. Willumsen.
Ja jeg har syndet mod Himlen og Dem - jeg har solgt en af Deres Mariner: Solspejl på Havet for 550 Kr. - Og jeg er saa ubeskeden at haabe, at De tilgiver mig. Jeg maatte jo handle pr. Konduite, da Afgørelsen skulde ske straks.
Med Fradrag af 20% Kr 110,00 - har jeg crediteret Restbeløbet Kr. 440,00 paa Deres Konto og beder jeg Dem hermed meddele mig, om jeg skal sende Dem Beløbet, betale det til Fru Oberstinde Lautrup eller forvalte det til

De kommer hjem.
I Haab om at modtage Deres Besked og at Røflen maa være overbærende
tegner
Med Hilsen
Ærbg.
Arnbak.
P.S. Afslaget er kun 50 Kr.
d. 15-II-X11.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/1