Menu

J. F. Willumsen

1911-03-07

Afsender

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Willumsens værker til Verdensudstillingen i Rom er nu pakket og afsendt. Tuxen har forsøgt at skaffe værker fra yngre kunstnere til udstillingen, men folk vil ikke udlåne deres værker. Han er nu ankommet til Rom med familien, og de leder efter en lejlighed.

Transskription

7 – 3 – 11
Kjære Willumsen!
Du synes vistnok at min Taushed har været trykkende – maa jeg strax meddele Dig at Dit store Billede blev rullet paa en meget tyk Cylinder tilsyneladende uden at det led nogensomhelst Overlast. Det andet Billede "la vision d'une màre" kom i Kassen, ligeledes Akvarellen fra Genfersøen.
Nu er jeg i Rom med hele Familien, og vi er i Gang med at søge en Lejlighed, hvad der synes at koste stor Besvær at finde. Dejligt er her i den gamle Stad.
Sagerne er endnu ikke arriverede, men det varer forhaabentlig ikke ret længe. Værre er det at Bygningerne endnu

ikke er færdige, og det synes meget tvivlsom om de blive det til Aabningen d. 27de Marts.
Ja, hvordan det Hele spænder af er jo ikke godt at vide.
Vi har gjort hvad der kunde gøres hjemme for at skaffe en ordentlig Udstilling især af de yngre. Men Folk vil jo ikke ud med deres Billeder, hvad man maaske ikke kan fortænke dem i;
Johansen fik vi sletingen Ting af, han vil have fix oder nichts.
Undskyld at jeg ikke skriver længere denne Gang, men jeg skal nok holde Dig à jour med Sagernes Gang.
Hilsen til Fruen!
Din
LTuxen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom (Italien)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/4 - TU