Menu

J. F. Willumsen

1928-02-05

Dokumentindhold

Wilhjelm er fyldt 60 år, og han er blevet fejret med en fest på Langelinie Pavillonen. Derudover har han været i Oslo, hvor han med stor fornøjelse genså Willumsens værker på Nasjonalmuseet. I København er der en større mindeudstilling med Michael Anchers efterladte malerier.

Transskription

Gothersgade 143.4
5-2-28.

Kære Willumsen!
Tak for det venlige Telegram fra Dem og Deres Hustru til den 7de, og Deres efterfølgende elskværdige Brev, som fik mig til at længes bort fra denne modbydelige Taage, som vi nu saa længe har haft, ned til Solen ved Niçe!
Venner og Kolleger havde indbudt mig til en Fest paa Langelinie - Pavillon den 7de Jan, og der gjorde vi os altsaa en glad Dag. Det var morsomt og festligt og ganske anderledes end jeg havde tænkt mig. Jeg vilde egentlig være taget bort

alene og i Ensomheden tænkt over al det, jeg ikke havde faaet udtrettet i de 60 Aar – men det blev der altsaa ikke noget af! Nu tog min Kone og jeg et Par Dage efter op til Oslo, hvor jeg ikke har været i tyve Aar. Der var 24° Kulde, Sne og Sol, og det saa allenfals muntert og godt ud, og virkede meget forfriskende paa min taagede Sjæl. Jeg var adskillelige Gange i Galleriet og saa med Glæde paa Deres smukke Væg, der var ikke faldet Spor af Støv paa Deres Billeder, men Aarene havde afsat en Del af dette Stof paa flere af de andre danske Billeder, syntes jeg. Her er for Øjeblikket en

Mindeudstilling med Anchers efterladte Billeder. Den er smuk og viser ham som den udmærkede Maler han var. Samtidig med dette Brev sender jeg et Exemplar af "Samleren", hvori der findes et Portræt af Ancher og et Billede fra Tuxens Skole for 30 Aar siden, hvor De sidder tegner – som muligen kan more Dem at se.
Med en venlig Hilsen til Deres Hustru og unge Døtre – som maaske har glemt mig, de var jo saa unge da vi boede i Cagnes - og Dem selv, Deres hengivne
Johannes Wilhjelm

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/5 - VW

1928 02 05 wilhjelm til jfw s. 1
1928 02 05 wilhjelm til jfw s. 2
1928 02 05 wilhjelm til jfw s. 3