Menu

J. F. Willumsen

1928-08-19

Afsender

Siegfried Wagner

Dokumentindhold

Wagner har haft travlt, men inviterer nu til middagsselskab.

Transskription

19–8–28
Kære Willumsen!
Det vil glæde os om Du og Din Kone vil spise til Middag her førstkommende Torsdag (23/8) Kl. 6½ her kommer et Par Venner - Daglig Tøj.
Du maa ikke være forundret over, at Du først nu hører fra mig, men jeg har maattet arbejde tidlig og silde for at faa et Arbejde færdig til den 15[de] August da det skulde afleveres den Dag. Derfor var jeg nødsaget til at afholde mig fra alle Udskeilser.
Mange venlige Hilsner
Din hengivne
Siegfried Wagner.

Fakta

Brev

Dansk

Lyngby (Danmark)
Edith Willumsen

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/I/1 - Wagner

1928 08 19 wagner til jfw s. 1