Menu

J. F. Willumsen

1891-06-07

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen har færdiggjort Familievasen. Hans radering Frugtbarhed har fået hård kritik hjemme i Danmark - særlig af Karl Madsen. I Paris mødtes han med Odilon Redon og fik købt litografier af ham til Rohde. Derudover beskriver Willumsen en aften på kunstnerkabareten Chat Noir.

Transskription

Søndag d. 7 Juni 1891.
16 Rue Pestalozzi

Kjære Rohde.
Udenfor Dørene er der intet Nyt at fortælle, da jeg intet har set   de to store Udstillinger Champs Elysés og Champs de Mars har jeg ikke set endnu, den første skal være under al Kritik den anden skal være bedre, dog interessere særligt ved en Del Kunstindustri som Glas, Ceramique og Møbler, som følge af den forfærdelige Cencur som Komiteerne har udøvet, har der dannet sig en Salon refusée; begjyndt meget ivrigt af dem alle uden Undtagelse, efterhaanden har de bedste trukket sig ud af det, saa der skal heller intet findes der, som

"Erindringen vil fæstne som god Kunst". Jeg roder hjemme hos mig selv, her har jeg rodet i de sidste to Maaneder uden en Times Ophold, jeg har kastet mig i armene paa Ceramiken, jeg fik en Ide som jeg modellerede
min Kone og jeg og Jan Bjørn og da den var modelleret som en Slags Vase saa maatte den har Farve, og da jeg ikke vidste hvordan det gik til, saa kjøbte jeg mig en fransk Bog derom fra 1864 og oversatte og experimenterede efter o.s.v. til den Dag i Dag hvor jeg næsten kan sige at jeg hverken ved ud eller ind, skjøndt jeg har begjyndt at smøre Farver
dog i Løbet af en 8e Dage, skulde den staa blank skinnende i dybe Farver her hjemme igjen. Det er noget Satans Kram den Emaille, den er næsten ikke til at Beregne, naar vi vil have

en Farve lige i Prikken.
Skjøndt det er slemme Dønninger som er naaet ned til mig i Anledningen af min Raderingen, saa har dog ingen været værre end den Karl Madshenske Tilskuer, den gjorde mig ondt, skjøndt den ikke er det værd; saa modbydeligt næsvist og ondskabsfuld har aldrig nogen hidtil behandlet mig; og det er Noget jeg ikke saa let vil kunde tilgive ham og jeg haabe han snart maa faa en Fornemmelse deraf. Jeg vilde gjærne eje et Exemplar hvis De kunde skaffe mig det. Pengene for Raderingerne vilde jeg gjærne have sendt herover til mig, ligesom Bretagnekonen (glemmer vel Klejs ikke at sende   helst inden den 15. Juni). For Redons Lihografier maatte jeg af med 25 Fr., jeg kjøbte dem af ham selv, hvorfor han skrev sit navn udenfor paa Bindet (latterligt).
Det glæder os meget snart at skulde se Dem her ovre i disse Pariseromgivelser, Det er højt Trappetrin at tage at komme op

i parralille Sphærer her som paa hvilken vi staa hjemmme, men Paris har da den Fordel ikke allene at hjælpe os til at gjøre Trappetrinet; men fra det at arbejde ud igjen med stadigt fremadstræbende Kræfter,
det er underligt hvormeget der er at se og forstaa her i Paris, altid nyt altid videre, jeg blev forleden inviteret i Chat-noir, Entreen til Theatret der koster 6 Fr, der havde jeg ellers aldrig udsigt til at komme.
Det er i denne Kunstnerknejpe, at en hel Del unge Kunstnere paa vor Alder, særlig Digtere som paa Grund af mangel paa Anerkjendelse af mangel paa respective store Lærere altid er bleven holdt nede som talentløse fordi de vil noget andet. Skuespillere har der ikke Raad til at holde, saa er det indrettet med farvede Skyggebilleder, hvortil der bliver holdt Foredrag eller declameret om., gjennem

alt gaar en nye Aand, som særlig gjør Publikum til gode med Latterlighederne i de svage Partier hos de Gamle., skade at jeg ikke kunde følge med i det svære Franske. Men det fornøjelige er at se hvorledes at sligt kan skyde sig frem, det skal ses, gjør voldsom Nytte, og kan kun existere og opstaa i en stor Verdensby. Man maa ikke tro at det alt sammen var Løjer, der var de fineste stemningsfyldte Skuespil med stemningsfyldte Skyggebilleder, for en Gourmand.
Det var da en Smule udenfor Dørene.
Men saa er der det med Deres Rejse herover   hvorfor vil komme om Sommeren, naar De nu kom til Efteraaret, blev her hele Vinteren, saa Udstillingerne om Foraaret, og rejste ud paa Landet

i Frankrig eller hjem, saa vilde det passe langt bedre for alting.
Min Kone har det godt hun finder sig tilfreds i Forholdene, hun indser Nytten i at være her og saa vel særligt da hun nu har sin smukke Dreng, som hun er saa henrykt for, han trives godt, vejer 16 Pund skjøndt han kun er godt 4 Maaneder.
I Disse Dage afsender jeg et stort Billede til Klejs, af Pont St. Michel, med Notre Dame i Baggrunden, paa den nu afsluttede Udstilling hang det under Navnet "la fourmilier". Myretuen. -Han vil maaske betale Fragten frem og tilbage, det vil ikke blive stort da det er rullet om en Stok; men vi maa leve saa knapt som muligt, da min

Fader i forrige Maaned nægtede ikke at vilde hjælpe mig mere regelmæsig.
Er det sandt at Akademiet alligevel modtog Overskuddet af den fri Udstilling, det vilde ærgre mig forfærdeligt, tænk hvilket Grundfond 8000 Kr, nu staar vi der med tomme Hænder igjen, de bliver aldrig fornuftige de Kunstmalere.
Deres.
J. F Willumsen
Mange Hilsener.

Omtalte genstande

 • J.F. Willumsen: Type på en Bretagnekone (1890)
  Olie på lærred, 64x57,5 cm
  J.F. Willumsens Museum, Acc 1230

 • J.F. Willumsen: Billede af livet på Paris' kajer (1890)
  Olie på lærred, 150x150,5 cm
  J.F. Willumsens Museum, Acc. 508

 • J.F. Willumsen: Frugtbarhed (1891)
  Stregætsning, 24,7x34,2 cm
  J.F. Willumsens Museum, S.S. 17

 • J.F. Willumsen: Familievasen. Faderen, moderen og deres nyfødte barn (1891).
  Fajance med indfarvede glasurer, 51x51 cm.
  Designmuseum Danmark

 • Uspecificerede litografier af Odilon Redon.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.