Menu

J. F. Willumsen

1894-10-03

Afsender

Emil Hannover

Dokumentindhold

Hannover beder Rasmus Christiansen om at tegne bordkort til en kommende selskabsmiddag.

Transskription

3/10 - 94
Kære Christiansen,
De maa gøre mig den Tjeneste at formaa Deres Søster til paa nogle Kort, som antagelig kan faaes hos Deres broder (naturligvis helst ganske simple) at skrive omstaaende 35 Navne til de respektive Pladser ved Bordet. Der er naturligvis kun tale om almindelig Skrift: Deres Søster maa paa ingen Maade anvende nogen Tid paa det hele.
Derimod maa De uhyre gærne lave en morsom Tegning paa hvert Kort, og det er egentlig mest Grunden til at jeg gærne vil have Leverancen leveret fra Reventlowsgade 22, hvor man kan faa alt til Faget henhørende. Hvis De kommer Kl. 9 præcis, kan De selv tage Kortene med. Tag et Par blanke Kort i Lommen for alle Eventualiteters Skyld. Hvis De ikke kommer præcist

maa De helst sende mig Kortene forinden.
Deres hengivne E.H.

Hr. Fritz Bendix
Hr. Ch. Been.
Hr. Erik Henrichsen
Frk. Schiøt
Fru Cavling
Hr. Carl Behrens
Frk. Rohde.
Hr. R. Christiansen
Fru Slott-Møller
Hr. Willumsen
Fru Hammershøj
Hr. Johan Rohde
Fru Gauguin
Hr. Cavling
Fru Ove Rode
Hr. William Behrend
Hr. Glass
Hr. Helsted
Frk. Rambusch
Hr. Ove Rode
Fru Fritz Bendix
P. Nansen
Frk. Christiansen
Hr. Hammershøj
Fru Willumsen
Hr. Hannover

Hr. Slott-Møller
Frk. Topsøe
Frk. From
Hr. Find
Hr. S. Koch
Frk. Steinhauer
Hr. Jastrau
Fru Topsøe
Hr. Clement
-
35