Menu

J. F. Willumsen

1891-12-11

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen har været hos Odilon Redon for at købe litografier. Han er inviteret til en række udstillinger i Paris, men han har besluttet at sende sine værker til Den Frie Udstilling. Hammershøi er i Paris, og han har malet et maleri efter et græsk relief på Louvre.

Transskription

Fredag d. 11 Decembre 1891.
13 rue Charlet.

Kjære Ven.
Kommer ligefra Odilon Redon, les songes har han i store Masser men de to andre yeux clos og des Esseintes ere udsolgte dog da han ejer Stenene vil han lade tage endnu nogle faa Exemplarer som jeg kan faa i Slutningen af denne Maaned.
Mine Svigerforældre har været her i Besøg i 14 Dage de rejste igaar, dette er Grunden at jeg ikke har været hos ham før. han viste mig to nye enkelte Blade; men de vakte ikke min Interesse (les songes ser godt ud).

Heldet vilde at De kom først med Forslaget, om at lade den frie Udstilling betale Fragten af mine Billeder, jeg har selv for flere Tider siden tænkt derover jeg faar en c 15 forskjelligtartede Ting hjem som vilde være mig lovligt dyrt, jeg haaber at de fremfører dette i den næste Samling, jeg haaber at vi kommer hjem til Foraaret saaledes at jeg selv kan være med at arrangere mine Ting ligesom der bliver noget at iagttage ved den Del af Catalogen som omhandler mine Ting. Naar Tingene komme en Maaneds Tid forinden Aabningen af Udstillingen maa det jo være mere end tids nok.
de ere ikke engang færdige endnu.
I dag har jeg faaet Indbydelse til mellem 20 af mine Coleger her at deltage i en permanent Udstilling for den unge Skole i et Lokale i rue le Pelétier 47. der aabnes d 15 Dc. jeg har nogle Ting at sende, vi have længe trængt til saadant et Lokale. I Marts Maaned og i April Maaned

vil der blive afholdt to Udstillinger af os her i Paris hvoraf paa den ene al ældre Kunst er udelukket. den anden er Independenternes. jeg kommer til i det væsentligste at renoncere for at Slaa Slaget ude paa Vesterbro tant pis.
Hammershøjs kommer vi ofte sammen med, han har copieret et græsk Rilief paa Louvre. Paris haaber jeg nok vil indvirke paa den Familie
Mange Hilsener fra min Kone og fra Jan-Bjørn til onkel Rohde og fra Deres altid h.
J. F. Willumsen
Kommer De til Paris i Foraaret da vi saa kunde arrangere os en betydelig Gevinst med Returbilletterne.

Omtalte genstande

 • Odilon Redon: Songes (1891)
  Portfolie med 6 litografier.

 • Odilon Redon: Yeux clos (1890)
  Litografi, 56.5 x 40.5 cm.
  Van Gogh Museum, inv. nr. p0880N1996

 • Odilon Redon: Des Esseintes (1888)
  Litografi, 41.7 x 31.7 cm
  Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-1972-41

 • Vilhelm Hammershøi: Et græsk relief, Louvre (1891)
  Olie på lærred, 96 x 95 cm.
  Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. MIN 3593

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.