Menu

J. F. Willumsen

1892-01-26

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen har besøgt Odilon Redon og købt litografierne Songes og Yeux clos til Johan Rohde. Det er nu planlagt, at Redon skal se Willumsens atelier. Willumsen ønsker ikke at sende sine værker til Danmark via jernbanen, da værker ikke kan forsikres ved denne transportform. Han kommer til Danmark, efter Den Frie Udstilling er åbnet, og rejser tilbage til Paris i forsommeren, da han arbejder bedre her. Han håber, at Rohde rejser med.

Transskription

13 rue Charlet Paris
d. 26. Janruar 1892

Kjære Ven.
Tak for Deres Brev., jeg vil straks berolige Dem med at de ønskede Redon's er i min Besiddelse   "Songes" og "yeux clos" havde han nu faaet og da jeg kjøbte dem hos ham blev de forsynet med hans Signatur, "des esseintes" som ganske rigtig er en Ilustration til Huysmans "à rebours", existerer kun i 50 Exp ikke som der er indiqueret   indiquée   pardon   betegnet (paa dansk) 100 Exp   Stenen blev ødelagt efter de 50, han havde den ikke mere selv, men jeg fandt det næstsidste Blad hos en Kunsthandler det mangler af den Grund hans Signatur;
Priserne er som de havde opgivet mig dem 20-10-6 frs. Jeg vil saa sende dem med første

Lejlighed eller rimeligvis forinden. Han er en overordenlig flink Mand ham Redon   han et venligt melankolsk Ansigt, jeg er bleven rigtig god Ven med ham, han fortæller mig altid at han har set mine interessante Billeder, nu kommer han ud på Atelieret hos mig og ser hele Rusen forinden den sendes ad Kjøbenhavn til,
Tak for det De opnaaede, fri Rejse for Tingene, og for Deres Raad om Forsendelsesmaaden, at sende dem med Jærnbane er god; men det har det afskrækkende for mig at de assurerer ikke Kunstsager, jeg har før villet haft Malerier sendt af, hvor de da har betydet mig at Manden der modtager dem kan stikke dem til sig uden at der er den mindste Erstatning mulig at opnaa. Adressen på det forenede Dampskibs Agent her kjender jeg

Pierre André rue de Chabrol 47
12 fr pr 100 Kilo. Om de garanterer Kunst ved jeg ikke
jeg vil sende Bogholderen paa dets Kontor i Kjøbenhavn et Spørgsmaal derom, jeg kjender ham personlig, og derved faa de mindste Detailler at vide.
Antallet paa mine Billeder bliver omkring 12-13-14 Stykker. alle temmelig store, to 1m 25cm i Firkant, de øvrige 1m i Firkant uden Ramme, to Stykker Træskulptuer   en Majolikavase, 1 Radering m.m.
nærmere senere naar jeg sender dem   Katalogfortegnelsen som bliver meget udførlig ved hver Nummer; en hel lille Afhandling som jeg pines med: Tingene ere endnu ikke fuldstændig færdige, jeg har arbejdet hele Efteraaret siden jeg var paa Landet for at fuldkommengjøre dem; og naar saa en hvis Kritiker ser dem saa kalder han dem for

Jask og ufærdige og for hurtiggjorte o.s.v. og andre endnu værre Beskyldninger. gik han vilde tage med Tog P.L.M. Gjør mig nu ikke den Sorg at lade Nogen udstille paa begge Udstillinger paa en Gang, ingen Luserier, men saa det aller vigtigste det havde jeg nær glemt,   en Svoger til mig skal have Bryllup i Maj efter alle Solemærker at dømme, vi er inviteret hjem til den Tid dernæst til at blive Sommeren hjemme, i den Hensigt indrettes ude paa min Svigerfaders Bondegaard et Par Værelser for os; jeg er meget kjed over om vi i Aar skulde gaa glip af at være sammen i Paris nogen som jeg har glædet mig til i nu over et Aar.
til den frie Udstilling kommer jeg ikke hjem, dertil har jeg opholdt mig for længe over de gamle Sommerting, jeg længes efter at faa arbejde med nye Ideer naar jeg faar sendt Rusen afsted, af en lignende Grund vil jeg ikke tilbringe Sommeren i Danmark da jeg ikke kan arbejde der; praktisk talt er alt mit nødvendige Værktøj her i Paris (hvor jeg

savnede det i Sommer paa Landet) og aandeligtalt saa det ikke Landet til at inspirere mig til noget betydeligere Arbejde, hvor jeg hader det Land, dets politiske Tilstand, dets elendige Styrelse det usle Folk som lader sig behandle saaledes af de for længst affældige Mennesker som beklæder de ansvarsfulde styrende Pladser fra den øverste til Academier og Theatre.
Maaske vi da kunde indrette Rejsen saaledes at vi fulgtes ad fra Kjøbenhavn engang i Forsommeren, idet min Kone forbliver hos sine Forældre i Kjøbenhavn og vi da fører Tilværelsen sammen om Sommeren i Paris
i Aar tager jeg ikke paa Landet
Mange Hilsener fra os.
Leve den fri Udstilling   Død og Fordærvelse over det nuværende Academi m.m.
Deres Ven
J.F. Willumsen

Zartmann slaas nok med vilde Dyr i Fredens Have med de tamme Dyr

Omtalte genstande

  • Odilon Redon: Yeux clos (1890)
    Litografi, 56.5 x 40.5 cm.

  • Odilon Redon: Songes (1891)
    Portfolie med 6 litografier.

  • Odilon Redon: Des Esseintes (1888)
    Litografi, 41.7 x 31.7 cm.

  • Joris-Karl Huysmans roman A rebours (1884)

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.