Menu

J. F. Willumsen

1909-10-07

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

Willumsen har i sin tid lovet at sidde model for N.V. Dorph til et portrætmaleri. Dorph ønsker at gå i gang med portrættet snarest. Han håber, at Willumsen har haft en god sommer, og han spørger, hvorledes det står til med Malende Kunstneres Sammenslutning.

Transskription

St. Strandstr. 19
d. 7 Okt 09
Kære Willumsen:
De husker vel, at De engang lovede at sidde for mig til et Portræt?
Hvis det passer Dem nu, vilde jeg gærne gaa igang med det snart. Kunde De ikke – en Dag, naar De er i Nærheden – se op til mig for at vi kan snakke nærmere om Sagen. S.u.

Hvorledes har De og Familien det ellers? Jeg haaber, de trods Vejret har haft en god Sommer – baade med Arbejde og Humør.
Og hvordan gaar det med Malerforeningen?
Venlig Hilsen fra os begge til Dem og Fruen.
Deres heng.
N.V. Dorph

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE