Menu

J. F. Willumsen

1909-04-15

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

N.V. Dorph er syg og kan ikke komme til det konstituerende møde for Malende Kunstneres Sammenslutning. Han vil dog gerne tilslutte sig sammenslutningen på grundlag af de allerede opstillede bestemmelser.

Transskription

d. 15-IV-09
Kære Willumsen
Da jeg ikke paa Grund af Sygdom kan komme tilstede ved Mødet, skal jeg herved meddele, at jeg meget gærne gaar med til en Sammenslutning af Malere paa Grundlag af de af Deres opstillede Bestemmelser.
Deres heng.
N. V. Dorph

Fakta

Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE