Menu

J. F. Willumsen

1897-06-10

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

N.V. Dorph skal skrive en artikel om dansk kunst til det svenske tidsskrift Ord och Bild. Han beder i den forbindelse om et fotografi af Willumsens værk Refleksion.

Transskription

Rosenv. Parallelvej 5
Ø
Den 10 Juni 97

Kære Willumsen!
Hvis De intet har imod at lade et af Deres StentøjsHoveder (f. Ex. det grønne af Dem selv) ledsage en Artikel af mig i det svenske Tidsskrift: "Ord och Bild" om dansk Kunst - bedes De sende mig

  - helst saa snart som muligt - en Fotografi til Gengivelse.
Fotografien vil blive Dem tilbagesendt efter Benyttelsen.
Da Artiklen skal frem i denne Maaned har det meget Hastværk.
Deres
N V. Dorph

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Refleksion (1896)
Stentøj med glasur, 51 x 35 x 39.5 cm.
Victor Petersens Willumsen Samling, VPWS 355

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE