Menu

J. F. Willumsen

1913-09-06

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

N.V. Dorph kan ikke deltage i Willumsens 50års fødselsdagsfest. De to har aldrig stået hinanden nær, men Dorph forsikrer Willumsen om, at han altid har beundret ham som kunstner og desuden har haft stor interesse for hans person. Dorph beskriver Willumsen som en underlig mand, der tiltrækker folk og støder dem fra sig på én og samme gang, og som en kunstner, der er uundværlig for Danmark.

Transskription

p.T. Rungsted d. 6 Sept. 1913
Kære Willumsen.
Af forskellige Grunde kan jeg ikke deltage i Festen for Dem imorgen, men jeg vil dog ikke mangle blandt dem, der fejrer Dem paa 50 Aars Dagen.
Vi har jo aldrig staaet hinanden rigtig nær – dertil er vi vel i Sind og Skind for forskellige, men De har dog aldrig kunnet være i Tvivl om, at De i mig havde en Ven, én der oftest beundrede Deres kunstneriske

Evne og – naar Lejligheden bød det – altid var villig til at gøre denne Mening gældende.
Og at jeg for Personen Willumsen har næret (og nærer) en ganske betydelig Interesse, det har jeg – som De ved – efter Evne søgt at vise paa Lærredet.
Men De er jo en underlig Mand, der støder fra og trækker til paa samme Gang og synderlig

Nænsom af Væsen er De ikke – lidt i Retning af en Bjørn i en Porcellænsboutik! Men saadan er De nu engang og saadan maa man tage Dem.
- Med alt det er De en Mand og en Kunstner, som vi sletikke kan undvære herhjemme i dette flade Land, og gid De i Kraft og Sundhed maa blomstre længe baade til Forargelse og Opbyggelse!
Deres hengivne
N. V. Dorph

Omtalte genstande

N.V. Dorphs portrætmaleri af Edith og J.F. Willumsen (1909)

Fakta

Brev

Dansk

Rungsted (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE