Menu

J. F. Willumsen

1909-12-22

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

N.V. Dorph har haft møde med Anton Rosen og Leuning Borch mht. oprettelsen af et kunstnerråd. De to arkitekter er positive overfor ideen, men har dog visse indvendinger. N.V. Dorph beder Willumsen om at indkalde en række kunstforeninger - dog ikke Kunstnerforeningen af 18. Nov. - til et fællesmøde, hvor ideen kan blive drøftet.

Transskription

d. 22 Decbr. 1909
Kære Willumsen
I Dag haft Møde med Rosen og Leuning Borch. De er begge i Princippet paa det Rene med, at Tanken om Kunstnerraad er god – i det Enkelte har de begge visse Indvendinger, der nærmere kan drøftes senere.
Resultatet blev, at bede Dem indkalde til et Fællesmøde af Bestyrelserne for de paagældende Foreninger (undtagen 18de Nov.) én af Dagene:

d. 3de, 4de eller 5te Januar.
De fandt begge "18de Novembers" Optræden højst mærkelig og uforsvarlig.
Er Tuxen ikke kommet hjem til 3de Jan.?
Venlig Hilsen og glædelig Jul!
Deres heng.
N.V. Dorph

Fakta

Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/II/6 – JFW: Projekter