Menu

J. F. Willumsen

1911-11-06

Afsender

N.V. Dorph

Modtager

Edith Willumsen

Dokumentindhold

Dorph takker ja til Edith og J.F. Willumsens middagsinvitation.

Transskription

d. 6 Nov. 1911
Fru Edith Willumsen!
Jeg takker Dem og Mand for Invitationen til Middag paa Torsdag Kl. 7 og haaber at kunne have den Fornøjelse at komme.
Med venlig Hilsen,
Deres
N. V. Dorph

Fakta

Brev

Dansk

Jens Ferdinand Willumsen

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE