Menu

J. F. Willumsen

1906-10-02

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

Der skal afholdes fest for Holger Drachmann på Københavns Rådhus. N.V. Dorph spørger, om Edith og Willumsen vil gøre ham, Bertha og Helge Rode mfl. selskab inden festen.

Transskription

Sortedams Doss. 63B. Ø
d. 2 Okt. 06
Kjære Willumsen
Hvis De og Fruen tænker paa at gaa med til DrachmanFesten paa Raadhuset og ikke allerede har gjort nogen Aftaler, foreslaar jeg Dem at være sammen os, Helge Rodes og maaske enkelte andre.
Vær saa god at svare omg.
Tillykke med den lille Willumine!
Deres heng. N V Dorph

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE