Menu

J. F. Willumsen

1925-02-20

Modtager

Edith Willumsen

Dokumentindhold

Willumsen kan ikke komme til enighed med Statens Museum for Kunst mht. bestemmelserne for Det Store Relief. Han ligger syg i Nice, og Anne Marie Carl Nielsen tænker på ham. Hun har et forslag, som hun tror vil kunne løse Willumsens problem med museet.

Transskription

Kjære Fru Willumsen
Tak for sidst og for al Gjæstfrihed og Venlighed. Vi har været så bedrøvede over at høre at Willumsen ikke er rask forhåbentlig er det nu bedre.
Vi vilde gjerne have nåt at komme endnu en Gang til Nice men måske vi ikke en Gang kunde få Lov at hilse på Willumsen hvis han lå med Feber. Vil De ikke nok sende os et Kort hvordan det går. –
Sig til Willumsen at han ikke må lade sig formeget gå på af de rent praktiske økonomiske Ting. Hovedsagen er jo at han har gjort og gjør Tingen færdig så kommer det andet nok i Orden. Jeg kjender af Erfaring hans Kvaler med en Komite for hvem det i Virkeligheden (det kunstneriske er en ret ligegyldig Ting) og som trækker alt ud Måneder halve hele År.

Jeg har tænkt meget over Tingen og vilde så gjerne kunne hjælpe. Jeg har også et, som jeg synes, fornuftigt Forslag. Men nu får jeg jo ikke Lejlighed til at drøfte det med Dem. Nu rejser jeg jo hjemad. Jeg skal se at få Lejlighed til at pirre ved Karl Madsen og Hertz; - så de rører på sig. –
Vi rejser i Dag over Piacenza og Noritalien hjem.
Hjertelige Hilsener og godt Mod ingen kan ved nok så meget Modstand tage det man har gjort godt fra en eller forringe det. – Carl sender med mig hjertelige Hilsener
God Bedring kjære Willum
Deres
Anne Marie Carl-Nielsen
20/2 1925

Fakta

Brev

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/5 - NO