Menu

J. F. Willumsen

1912-03-31

Afsender

Johannes Kragh

Dokumentindhold

Kragh er rejst til Brighton for at organisere udstillingsophængningen, hvilket Roberts stort set har blandet sig udenom. Malerierne er nu ophængte, og kataloget er i trykken. Faber har set udstillingen, og han blev noget chokeret over Willumsens værker.

Transskription

Søndag d: 31te Marts 1912
Kære Willumsen
De skal dog høre lidt om hvordan det gaar mig herovre.
- For at sige det strags, jeg har egentlig slet ingen Vanskeligheder havet af nogen Art. - Mr. Roberts og en and[en] Gent–. mødte mig paa Banegaarden og tog mig

i en meget gammeldags Droche til mit Hotel. Siden da har de været socialt set meget opmærksomme og der har været en eller anden Invitation hver Dag.
Arbejdet med Ordningen er gaaet meget let. I Begyndelsen vilde R hævde sin Opfattelse navnlig af hvad der var Skik herovre, men han har været fornuftig nok til at Mærke at jeg forstod det bedre og de sidste Dage har han slet ikke blandet sig deri.
Malerierne er hængte færdige og Catalogen er i Trykken; han kan altsaa intet forandre selv om han vilde hvad jeg aldeles ikke tror var hans Hensigt. – Mit Indtryk af R. er egentlig ganske det samme som før: ikke nogen fair Mand men i det hele og store med en Gentlemans Tænkemaade.

Generalkonsul Faber kom igaar og reiste idag. Robert viste ham Udstillingen - han kom næsten uanmeldt og jeg har nu været sammen igaaraftes sent og imorges tidligt og har gennemdrøftet Udstillingens Tilblivelse. Han hævde at hvad man havde ønsket at bebrejde Roberts passende kunde bebrejdes ham istedet for, da R. intet havde foretaget uden hans Raad. - Naa, der er jo ingen Grund til – allermindst i et Brev – at tage disse gamle Sager op til Drøftelse. – Udstillingen ser meget godt ud. Det er jo skade at vi maa savne Viggo Johansen og at Find har sendt saa lidt– Faber var naturligvis – meget meget "schocked" af Deres Malerier.
Jeg kommer muligvis tilbage hertil igen – til Aabningen – hvis Pengene strækker til
Faber syntes at jeg burde gøre det.
Lev vel og hils Deres Kone
Deres hengivne
Johannes Kragh

Fakta

Brev

Dansk

Brighton (England)
Hellerup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/II/4 - Den danske udstilling i Brighton