Menu

J. F. Willumsen

1886-02-05

Afsender

Jes Jacobsen

Dokumentindhold

Jacobsen har det godt hjemme i Aabenraa, hvor han let kan komme ud i den fri natur. Han savner dog Willumsen og Hansen (H.C. Vantore) til tider. Jacobsen maler på et nyt billede, som han håber kan blive optaget på forårsudstillingen på Charlottenborg. Han ønsker derudover at få gengivet en skitse i udstillingens katalog.

Transskription

Aabenraa, d. 5 Febr. 86

Naa kjære Villumsen!
Hvordan har Du det egentlig?
Jeg ønsker Dig godt Nytaar! derfor håber det må være og blive så.
Jeg har det temmelig godt; jeg længes jo nok sommetider efter Samlivet med Jer derovre, Dig og Hansen. Og så er jeg mange Gange ikke oplagt til at male eller tegne, men det går jo nok. Kommer jeg nu ikke måske sammen med Jer, har jeg måske andre Ting og glæde mig over som I ikke har så meget af, blandt andet har jeg nemt ved at komme ud I den fri Natur, både Mark og Skov. Der er det stortartet nu, jeg kan snart ikke tænke mig nogen jordisk Maler, der kan gjengive sådanne Stemninger. Jeg vil naturligvis heller ikke nu forsøge at fortælle Dig sådant i Ord.
Du er vel flittig; men når Du svarer fortæller Du mig

vel ikke hvorpå Du arbejder – hvilket jeg heller ikke kan fortænkte Dig – og jeg ved også at det er det rigtigste i visse Henseender, derfor tier jeg også stille nu. Jeg fortæller kun at jeg i disse Dage har fået anlagt et nyt Billede, - som jeg forresten i længere Tid har ønsket at male – og som jeg håber at få færdig til Foraarsudstillingen.
Nu er der nok fra F. Henriksen kommen Indbydelse til at levere eller indsende Tegninger til illustreret Katalog. Vil Du ikke når Du nu skriver meddele mig når Fristen for Indsendelsen af Tegninger dertil udløber; men lad det så ikke vare for længe, for jeg vil nok vide hvordanne Du har det.
Jeg har ikke sådan noget mere at fortælle Dig nu derfor holder jeg op – og siger stop!
Lev vel!
Din
kjære Ven
Jes Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Aabenraa

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J