Menu

J. F. Willumsen

1885-06-16

Afsender

Sophus Stein

Dokumentindhold

Sophus Stein er på Refsnæs, hvor han bor på det samme værelse, som han og Willumsen gjorde forrige år. Han har besøgt præstefamilien ved Ulstrup, hvor Willumsens guddatter har ligget syg. Stein fik desuden opstøvet, at Frk. Unmack er hos sin søster og svoger på Samsø.

Transskription

Refsnæs d. 16 Juni.

Kære V.. W…….. –
Tak for Dit Brev, som laa og ventede mig, da jeg kom i Onsdags. Det overraskede mig naturligvis en Del at høre at Du var rejst derned ad, da jeg ventede, Du kom til Jyderupegnen. Her har jeg det overmaade godt og er tilfreds med Opholdet hos Mads Pedersen's.
Jeg har vort gamle Værelse og sover i den Seng, Du laa i. Hør, kjære Ven, Du maa da have ligget i den saa krum som en Medisterpølse paa et Fad for at faa Plads, for den er da altfor kort for mig. Folkene ere lige

saa flinke og tjenstvillige som ifjor; den lille Pige – Kirsten – er hverken bleven kjønnere eller artigere end hun var ifjor. Jeg holder egentlig mere af Drengen - Johan - ; han har for Resten i denne Tid en underholdende Kighoste og det lyder jo meget kjønt. Den yngste Ætling – "Pe"Pe"sen", ogsaa kaldt "Pæder" og som Du nok husker som en grim, bleg lille Unge, - er noget mindre grim og mindre bleg denne Gang. Han ligner Johan meget; Dividér Johan med 2, saa har Du "Pæder". Tilbage staar nu kun at blive gjø'et ad af hin store hvide Puddel med et Hoved som en Sneugle og en Hale som en optrevlet Tovende, saa ere vi

færdige til at forlade Hvedebjerg og begive os til Ulstrup Præstegaard. Jeg var i Søndags i Kirke og hilste bagefter paa Præstens, der bad mig følge med hjem, hvilket jeg saa ogsaa gjorde. Der stod alt meget godt til, den lille Guddatter – som jeg naturligvis skulde ind og beundre – har været syg – meget syg endogsaa – men er nu i Bedring. Det var mig naturligvis ikke vanskeligt at finde Anledning til at spørge om Frk. T. U.
Fruen selv bragte Samtalen derhen ad ved at omtale vor Illumination ifjor og nævne de enkelte Deltagende bl.a. "min Svigerinde og Frk. Unmack["].
Naa derfra og saa til med en uendelig ligegyldig – endogsaa

"revnende ligegyldig" – Stemme at spørge, hvorledes Frk. U. havde det og hvor hun opholdt sig, se der var jo ikke Vejen saa lang.
"Ja, hun har saamænd lige været her et Besøg og rejste først for et Par Dage siden; nu er hun paa Samsø; hun lever hos sin Søster og Svoger" fortalte Fruen.
Se det er jo kjedeligt nok at hun allerede har været her; men maaske hun senere hen i Sommer kommer igjen. Jeg skal nok lade Dig alt af Interesse vide. Ja jeg skriver ligefrem og uden særlig Forsigtighed om disse Ting, da jeg antager for givet, at Du bor alene, og at Dine Forældre ere i Kjøbenhavn.
Og nu lev vel, venlig Hilsen
fra Din Ven
Sophus Stein.
Denne er den værste Pen, jeg nogensinde har gjort Bekjendtskab med.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Refsnæs (Danmark)
Vordingborg (Danmark)
  • Ulstrup, Danmark
  • Samsø, Danmark
  • Rådhuspladsen 3, 1550 København, Danmark

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/3 - So-Sø