Menu

J. F. Willumsen

1891-04-05

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Den Frie Udstilling er en succes, og Hannovers artikel i Politiken glæder Willumsen. Willumsen udstiller 2 raderinger og en viftedekoration, - og han lover at sende oliemalerier til næste års udstilling. Anne Marie Brodersen og Willumsen har arbejdet 1/2 måned på en buste af Willumsen, som hun nu, til Willumsens ærgrelse, har nedhugget.

Transskription

32. Rue Pestalozzi. Paris.
Søndag 5 April.

Kjære Rohde.
Sjøndt, som jeg faar at vide af Dem og som jeg læser i de Stumper af Aviser som jeg faar fat I, at den fri Udstilling er en Succés, mener jeg det samme som hidentil, at den bør være mere fri - jeg hører med Glæde at Udstillingen har nægtet at modtage Overskuddet; hvilket glæder mig overordentligt; thi jeg kan ikke indse andet end det rigtige i selv at eje et Fond, der senere kunde benyttes til en Udvidelse. -
Billedet som staar i Sølvgade troer jeg ganske rigtig er for ufærdigt til at udstille

saa det er heldigt at det ikke kom med; men Niss Barn, er da ikke saa fjærnt nede i Fortiden og er lavet paa sammetid som Aborreparken, - den kunne vel nok have været med (Censur)
Prisen paa Viften bliver Christiansens Sag, og jeg har aldeles ingen Begreb om Viftepriser; men mellem os to, jeg skulde da gjærne have en 60 Kr for min Maling og jeg ved ikke hvad Stellet koster; spørg ham om det det bliver vel 100 Kr, saa bliver Resten en Handel mellem ham og mig.
Gauguin er for mange Tider siden afrejst til Tahiti og mit Billede er magasineret sammen med hans andre Ting, dog jeg faaet fat i det er lille
h 65cm br 57cmeter og forestiller "Type paa en Bretagnekone"

saa et ganske flad krideret (hvidt) Brædt om; det skal blive sendt saa snart som muligt i Løbet af denne Uge. sammen med Raderingerne som jeg vender Tungen ud af Halsen paa for at faa trykt, alle har travlt   det er lige ved Salonen, nu skal jeg prøve i morgen, jeg ejer ikke et Tryk selv - Det er mig naturligt en stor Hjærteglæde at nogen har villet have dem   men har Folk faaet Prisen at vide 8 Kr for den Frugtsommelige og 15 Kr for Aborreparken, paa japansk Papir (det er efter tidliger Priser som der er bleven solgt til)
Jeg læste i Dag Hanovers Kritik i Politiken, og jeg blev forbauset glad, hils ham og tak ham for Forstaaelsen, at der kan være nogen Ben i den kan jeg ikke selv forstaa, vil De, hvis De kan, sende mig nogle Avis omtaler for og i mod Udstilling   at jeg kan følge med. Tak for

Katalogen, det er fint Papir,
Næste Aar skal De, hvis der ellers ikke kommer noget imellem faa, noget mere Oliemaleri end i Aar, fra mig. Fr. Brodersen har smækket min Buste i Jorden, skjøndt vi havde arbejdet i over 1½ Maaned daglig paa den, da jeg nu trak mig tilbage for at det kunde faa en Ende, Tiden er kostbar i Paris, saa klaskede hun den ned. - jeg blev ikke saa lidt ærgerlig, nu har jeg bagefter gjennem meget fortrolige faaet noget at vide, og begriber da bedre; at det er gaaet som det gik. Hun vil nok selv underrette Dem om det.
Med mange Hilsener til
Venner og Bekjendte fra
Familien
Deres
J. F. Willumsen
(Gaden har byttet Navn).

Omtalte genstande

 • J.F. Willumsen: Aborreparken (1890)
  Radering, 48 x 58 cm.
  J.F. Willumsens Museum, S.S. 15

 • J.F. Willumsen: Type på en Bretagnekone (1890)
  Olie på lærred, 64 x 57.5 cm.
  J.F. Willumsens Museum, Acc 1230

 • J.F. Willumsen: Frugtbarhed (1891)
  Stregætsning, 24.7 x 34.2 cm.
  J.F. Willumsens Museum, S.S. 17

 • J.F. Willumsen: Vifte-dekoration (ca. 1891)
  Opholdssted ukendt

 • Thovald Niss: Barn
  Opholdssted ukendt

Fakta

Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.