Menu

Search results: 28

Udat.

Anna Petersen

Roma 29 Dec. Kære Willum! Kære Frue! Kun et Par Ord i Hast for at ønske et godt Nyaar. Gid I Begge var hernede i det ve…

Udat.

Marie Henriques

Jens Ferdinand Willumsen

Mandag. Kære Willumsen! Bevis for mig den store tjeneste at komme, imorgen Tirsdag kl et kvarter før tolv, i stedetfor …

Udat.

Mogens Ballin

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen Min Kone er henrykt over deres Amoriner, hun vil ikke vide af noget andet selv om Tegningen paa den fri …

Udat.

Niels Hansen Jacobsen

Jens Ferdinand Willumsen

Hr Billedhugger Willumsen. Da De frie Billedhuggere nu selv skal benytte udstillingshallen, bedes de bringe Deres skits…

Udat.

Fernanda Nylund

Edith Willumsen, Jens Ferdinand Willumsen

17/12 Kære Willum og frue! Det var dog en fortryllende lille Unge! Tiklykke med den! Udover det var det meget trist ikk…

Udat.

Ludvig Find

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen. Jeg saa i en Avis, at De tænker paa opbrud. De skal i saa Fald have en oprigtig Hilsen inden. Det var e…

Udat.

Ludvig Find

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen. Dette kommer bagefter, ligesom det tynde Øl og i Forhold til den Virak, som man hælder over Dem i "Poli…

Udat.

Ludvig Find

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen. Tak for Deres Brev. Med Hensyn til, Nordisk Kunst Udstilling, har jeg ikke kunnet faa videre Oplysning.…

Udat.

Ludvig Find

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen. Der ser ud til, at vi skal have Graavejr. jeg vil så benytte de kommende Dage til at tage ud til Karlsl…

Udat.

Ludvig Find

Edith Willumsen

Kære Fru W. Kommer De ikke ned og ser paa No 6 en lille Pige der kom igaar. Kom ned til os om nogle Dage. Hilsen til …

Udat.

Louis Glass

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen! Tak for Kortene til "den Fri", som min Kone og jeg havde megen Glæde af. Fredag Aften Kl 8 spiller jeg …

Udat.

Ludvig Brandstrup

Jens Ferdinand Willumsen

Kære Willumsen! De maa ikke tro at jeg ikke meget gerne vil se vort lille Billedhuggerselskab her hos mig, men vi nødes…

Udat.

Bertha Dorph, N.V. Dorph

Jens Ferdinand Willumsen

d. 5 Nov. Kære Willumsen Vi ønsker Dem hjertelig til Lykke til de 2000 Kr., der jo netop nu til Rejsen kom til pas. Tak…

Udat.

Anna Petersen

Jens Ferdinand Willumsen

Pension Solhjem Holte Kære Willum! Tak for dit prompte Svar, men det lød jo ikke synderlig fristende at komme derop thi…

Udat.

Jens Ferdinand Willumsen

Johan Rohde

Søndag Gjør mig en Tjeneste, kjære Rohde, fotografer mig, klædt i det arabiske Costume jeg havde paa, paa Karnevallet, …

Udat.

Jens Ferdinand Willumsen

Johan Rohde

Kære Rohde Ved De, at de frie Skoler skal være opsagte før St. Hansdag med Fraflytning til Oktober   Flyttedag altsaa k…

Udat.

Jens Ferdinand Willumsen

Johan Rohde

Kære Rohde Tak for Deres Venskab og Tak for i Aftes. Nyrop var her i Morges, jeg lovede ham at komme igjen, hvis jeg bl…

Udat.

Laurits Tuxen

Jens Ferdinand Willumsen

Kjære Willumsen: Det var Skade vi ikke saa Eder – vi rejser nu tilbage til London (28. Buckingham Gate) Hvis Du bliver …

Udat.

Robert de la Sizeranne

Jens Ferdinand Willumsen

Nice, 20, Rue Garnier 30 mars. Monsieur, Je serais certainement allé voir votre tableau avant son départ pour l'Exposit…

Udat.

P.V. Jensen-Klint

Jens Ferdinand Willumsen

Lørdag Aften Kjære Willum. Man har været lidt i Tvivl om Du skulde med til omtalte Foretagende, fordi Du i disse Dage m…