Menu

J. F. Willumsen

1898-03-09

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

9 marts 1898.
Kære Rohde.
Hermed Anmeldesblankettern fra min Hustru og mig selv. Tombolaideen kan vi forsøge men jeg tror ikke paa den. Godt var det om vi kunde højne Niveauet ved den. En Ting, som jeg har foreslaaet og som jeg sætter stor Lid til skal give vort Udstillingsbygning et værdigt Udseende er Anbringelse af nogle Statuer omkring Bygningen. Jeg henvendte mig i stor Spænding til Zinkstøber Rasmussen for at faa nogle Statuer til Laans; med stor Beredvillig-

hed stiller han os fire i Udsigt naar vi selv vil afhente disse i hans Lokale i Bredgade, hvor de er til at bese. Statuerne ere: Jerichaus: Panterjæger 3°12" høj   Evens: neapolitansk Fisker, Vieth: Badende Kvinde, Schierbech. Badende Drenge. Alle tre 43" høje.
Omkostningerne bestaar i en Arbejdsvogn og fyrretræs Sokler. Haaber De bevilger dette ! Det skal nok, paa Grund af at Tagdækkerne ikke har kundet arbejde i det daarlige Vejr, være vanskeligt at faa den ene Sal færdig til paa Fredag

,dog, der arbejdes af al Kraft. Fotografierne er afsendte til "Pan".
venlig Hilsen
J.F. Willumsen

Vil De bede Henrichsen bringe Bud til:
    Peter Hansen (er i Kjerteminde behøves ikke)
    Johan Rohde
    Philipsen
    Slott-Møller
    Seligmann
    Engelsted.
    Fru Holten
    Willumsen
om at møde paa Bygningen Søndag d 13de Kl 12 for at bestemme de indvendige Farver.

Omtalte genstande

O. Evens: En neapolitansk fisker
J.A. Jerichau: Panterjæger
Christian Schierbeck: Badende Drenge
Ludvig Vieth: En badende Kvinde