Menu

J. F. Willumsen

1911-03-27

Afsender

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Willumsens værker er kommet til Rom i god behold, og Tuxen beskriver, hvor de skal hænge i udstillingssalene.

Transskription

25, via Gregoriana – Rom d. 27-3-11.
Kjære Willumsen.
Ja, vore Breve har en vis Tendens til at krydse hinanden.
Nu kan jeg da fortælle Dig at Dit store Billede er hernede i god Behold, er spændt og og sat i Ramme, og kun venter paa at blive tridset tilvejrs i passende Højde. Det er anbragt paa en prægtig gul Væg, ganske alene mellem to Døre (3-4 Alen paa hver Side) hvor da er anbragt

Figurer af Viggo Jarl.
Afstanden er meget stor, saa der er ingen Tvivl om at Du maa blive tilfreds.
Det andet "Vision d'une Mére" bliver Midtpunkt for en mindre Væg i samme Sal – Pendant til N.V. Dorphs. Foruden de to Billeder af Dig er der altsaa Akvarellen af Lac Leman; Det hele maa Du erindre

var en Aftale mellem os den Dag jeg var paa Dit Atelier, ligesaa Priserne. Sculptur er der ikke af Dig. Vor Assurance løb saa højt op at vi søgte at reducere paa forskellige Punkter – især de med Sculpturer, som kom ned langt under det Halve.
Ikke desto mindre blev Præmien over 6000 Kr.
Mit Indtryk er at vor Udstilling bliver god, men den er jo ikke hængt op endnu. Vore Sale er knap nok færdige. Desværre bliver der næsten ingen Tid til at hænge op, i ikke mere end 3-4 Dage, og det er

jo Vanvid!
Og saa var der idag højtidelig Indvielse, med Konge og Taler og Baand og Ordner – hu ha!
Du maa ikke tro der blev set et eneste Maleri – dem havde de klogeligt gemt bag Fløjl og Hermelin; bagefter komme de partielle Indvielser.
Ja, Du kommer vel nok herover med Fruen? Man har jo godt af at se sig selv mellem de andre; jeg synes vi ser nok saa flinke ud.
Venlig Hilsen
Din
LTuxen.

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: To svævende drenge. En moders syn (1910). Olie på lærred, 220.5 x 221 cm. SMK, inv. nr. KMS3260

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom (Italien)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/4 - TU