Menu

J. F. Willumsen

1937-01-21

Afsender

Marie Henriques

Dokumentindhold

Mødet hos borgmester Kaper ang. Willumsens Museum er udskudt til februar. Henriques ønsker informationer om Willumsens humør og hans bjergbilleder, - og så havde hun håbet på en nytårshilsen fra ham.

Transskription

Kære Willumsen
Jeg passerede igaar forbi Albert Vs kontor og gik indenfor for at høre nyt fra Dem. Jeg hører, at mødet hos Kaper ikke har kunnet finde sted paa grund af al den megen sygdom og bortreise imellem de herrer, der skal derop. Nu samles de medio Februar.
Det er synd for Dem, at alt saadan trækker ud, men hvor kære italienere siger patienza til sig selv, og det maa vi ogsaa, naar det gælder noget

som her. Jeg haabede at faa en hilsen fra Dem til Nytaar, men nei. Jeg vilde jo gærne høre hvordan humøret staar, om Deres arbejder – de bjærg billeder De talte om,– staar mig i hovedet.–
skade De reiste saa hurtig herfra, det møde hos Kaper om grunden til huset, skulde have været afholdt med det samme –
her er influenza, stormvejr, orkan, tør kulde, en drøj vinter. Gid det maa være blidere og mildere hos Dem dernede – hils Mdm B – Deres hengivne Marie Henriques

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København (Danmark)
Nice (Frankrig)
  • Strandagervej 28, Hellerup, Danmark
  • Nice, Frankrig

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/5 - H