Menu

J. F. Willumsen

1893-05-22

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen mener ikke, at det skal være tilladt for kunstnere at udstille på Den Frie Udstilling og Charlottenborg samtidigt, sådan som Krøyer og Paulsen gør det. Han udstiller selv et maleri på Champ-de-Mars i Paris, hvilket ikke har vundet indpas hos publikum. Willumsen rejser nu til Amerika for at se Verdensudstillingen i Chicago.

Transskription

11bis rue Charlet
d 22 Mai 1893.
Kjære Ven.
Selvfølgelig har jeg intet imod at Jerndoph deltager som Gæst til næste Aar i fri Udstillings Udstilling; men jeg beder Dem betænke at det der skal give disse frie Udstillinger deres Tiltrækning er foruden det at de skulde indeholde gode Ting tillige det at Publikum ikke skulde finde lignende Ting paa Charlottenborg Udstillingerne, vi har,

i forvejen Krøyer og Julius Poulsen som Gæster, de har den Fordel fremfor os Afhængige at de kan udstille begge Steder paa en Gang naar Jærndorph kommer med bliver det 3 vi kan se Fremtiden i Møde med Indlemmelsen af en Masse aarlige Gæster der udstiller begge Steder og paa en Maade indtager vor lille Fæstning; den Egenskab vi Grundlæggere have kun at maatte udstille allene paa den fri bliver latterlig

der maa tilføjes at Gjæster ikke saaledes Aar efter Aar udstiller paa vor Udstilling og at det Aar de optræder som Gæst samtidig ikke udstiller paa Charlottenborg.
Deres lange Brev har jeg modtaget jeg er meget glad for det og har læst det flere Gange igjennem med Fornøjelse, og da der ikke er noget direkte at svare paa opsætter jeg at tale nærmere med Dem om det indtil vi ses som bliver ret snart.
den næste Søndag den 28de

tænker jeg at vi alle er i Kjøbenhavn, jeg haaber da en af de første Dage derefter at træffe Dem, og tillige at faa se den fri Udstilling, ogsaa opsætter jeg at svare Weilbach paa Spørgsmaalene til hans Kunstnerlexikon.
Jeg har nemlig af min Svigerfader faaet foræret nogle Penge til at se Chicagoudstillingen for, jeg følger da min Kone Hjem til Kjøbenhavn forinden jeg rejser over Atlanterhavet til Amerika.
Mit Billede hænger nu paa Champ de Mars, i de idiotiske Lokaler uden Sidelys til Mængdens Forundring uden Forstaaelse, jeg haaber paa et nordisk Folks Forstand.
Mange Hilsener fra os.
Deres
J.F. Willumsen

Omtalte genstande

J.F. Willumsen: Ægte kastanjer (1891)
Olie på lærred, 96 x 95.5 cm
J.F. Willumsens Museum, Acc. 517

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.