Menu

J. F. Willumsen

1937-02-22

Afsender

Marie Henriques

Dokumentindhold

Henriques forstår Willumsens ærgrelse over det aflyste museumsmøde, men det har ikke været muligt at samle flokken. Fritz Syberg har en større udstilling på Den Frie, og Henriques beklager sig over hans tårnhøje priser. Hun udstiller selv 40 værker hos Bach på Gl. Strand, som har fået god kritik.

Transskription

22/2. 1937.
København.

Kære Willumsen!
Tak for brev. Ja, jeg forstaar Deres ærgrelse over, at det planlagde møde ikke har fundet sted – ikke af ond villie hos nogen af de fire herrer, men paa grund af at det er hartad umulig at samle nogen under en hat i denne by.
Struckman paa reise, i anledning af de udenlandske

udstillinger – to gange. Albert V. tre ugers vinterferie. Nu er han hjemme og han har lovet, at sætte dette møde øverst paa sin huskeseddel, Struckman maa være for hjemgaaende i disse dage, og Utzon Franck har lovet at være til disposition, ham og Aksel Jørgensen, hvem han har mellem hænder hver dag, saasnart han bliver tilsagt. – Saa maa

det da blive til noget, skulle man tro.
Deres beskrivelse af tilstanden i Nice er traurig. Passer ikke til den dybblaa himmel i to maaneder. Gid jeg kunde gavne Deres planer herhjemme, jeg gjorde det saa gjærne.
Syberg har en kæmpe udstilling i "den fri" to jyske kunsthandlere har overtaget ham, sat hans priser op fra 4-5 tusind kr. som han en surplus pleier at faa til fra 15-25 tusind

kr. Det ser ikke kønt ud. – Vor vinter iaar er graa kold og blæsende, hvor jeg længes efter foraaret. Men indendøre er her vidunderlig hyggelig, og for holdene ikke saa betændte som sydpaa. Jeg er og bliver ivrig skandinav.
Jeg vil i al beskedenhed fortælle, at jeg har udstilling fortiden, hos Bach, Gl. Strand   40 billeder, olie, akvarel. Jeg faar gode kritikker, men er hvad H.C. Andersen kaldte "febril". Hjærtelige hilsener til Mdm B.

og til Dem selv. Deres heng Marie Henriques

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København (Danmark)
  • Kunsthandel Bach, Gammel Strand 36, København, Danmark
  • Nice, Frankrig
  • Den Frie Udstilling, København, Danmark

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/5 - H