Menu

J. F. Willumsens Arkiv

Introduktion

J.F. Willumsens brevarkiv på Willumsens Museum består af over 4.400 breve fordelt på godt 800 forskellige brevskrivere. Willumsen var en flittig og omhyggelig brevskriver. Da han en stor del af sin tid rejste eller var bosat uden for Danmark, skrev han ofte til venner, kolleger, forretningsforbindelser og familie. Arkivet indeholder de breve, som Willumsen har modtaget fra andre, nogle af hans egne breve samt et stor antal koncepter. Da Willumsen kun ændrede ubetydeligt ved renskriften, er der ofte tale om stort set komplette korrespondancer med både "afsendte" og modtagne breve.

Gå direkte til søgning

Arkivet giver et indblik i Willumsens liv, kunstneriske udvikling og overvejelser. Fra de tidlige år med oprettelsen af Den Frie Udstilling, Malende Kunstneres Sammenslutning og Billedhuggerforeningen og hans forsøg på i 1904 at oprette Salon des Étrangers i Paris til fokus på separatudstillinger og etablering af et enkeltmandsmuseum senere i livet. Men brevene i Willumsens brevarkiv peger også ud over Willumsens liv og arbejde og giver indblik i nogle bredere, kunstneriske tendensers i både Danmark, Europa og USA. Willumsens mange brevvekslinger med kollegaer i den danske kunstverden fortæller desuden om en række andre danske billedkunstneres kunstneriske arbejde, arbejdsforhold og rejser. Heriblandt en del kvindelige kunstnere, som jo har det med at forsvinde ud af kunsthistorien. I brevkorrespondancerne kunstnere imellem udveksles bl.a. rejsedestinationer, grafiske teknikker og glasuropskrifter samt kontakt til mæcener og kunstsamlere. Derudover giver flere af brevvekslingerne også indsigt i de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende op gennem første halvdel af det 20. århundrede i et turbulent og krigsplaget Europa. Willumsen bor i Frankrig under begge verdenskrige, og har på mange måder krigens rædsler tættere på end sine kollegaer og venner i Danmark.