Menu

J. F. Willumsens Arkiv

Redaktionelle bemærkninger

Arkivalierne
Hovedparten af brevene i J.F. Willumsens brevarkiv er fra efter år 1900, da Willumsen ved sin skilsmisse med Juliette Willumsen efterlod en del arkivalier hos hende. J.F. Willumsens digitale brevarkiv er suppleret med Willumsens breve til Johan Rohde, som er opbevaret på Det Kongelige Bibliotek, og hvoraf ca. halvdelen af brevene er skrevet fra før år 1900.
På grund af tidsbegrænsning og arkivets størrelse, har det været nødvendigt at foretage et udvalg af breve. Således er breve til og fra Willumsens familie ikke medtaget. Forretningsbreve, telegrammer og fakturaer er desuden kun medtaget i et mindre omfang. Der findes således en betydningsfuld mængde dokumenter i Willumsens Museums arkiv, som endnu ikke er tilgængeligt i databasen.

Transskription og annotering
Brevskrivernes eventuelle fejl i stavning, grammatik og tegnsætning er bibeholdt i afskrifterne. Identiske ord, som i farten er blevet gentaget, er ligeledes medtaget. Hvis der mangler et ord i originalteksten, som gør sammenhængen uforståelig, er dette ord indsat i en kantet parentes.

Ord eller sætninger, der er overstreget i originalteksten, er som regel udeladt i afskrivningen. Undtagelsesvis er overstregede ord medtaget for læsevenlighedens skyld. Disse ord er markeret med en streg igennem ordet.

Hvis brevmaterialet er beskadiget, så det hindrer læsning, er der blevet gjort opmærksom herpå i en fodnote. Derudover er ord, der ikke kan aflæses, markeret som [ulæseligt].

Digitaliseringen af J.F. Willumsens arkiv er under stadig udarbejdelse, og der foretages løbende transskriberinger og annoteringer. Det har ikke været muligt med sikkerhed at identificere alle værker eller personer, som nævnes i korrespondancerne. Hvis du finder fejl i databasens indhold eller sidder inde med supplerende oplysninger, hører vi meget gerne fra dig.
Skriv til: jfw@frederikssund.dk