Menu

J. F. Willumsen

1937-04-26

Afsender

Marie Henriques

Dokumentindhold

Henriques beklager, at Willumsen ikke længere kan finde sig til rette i Nice. Hun foreslår ham, som alternativ, at rejse til Rom den kommende vinter. Leo Swanes ledelsesstil er upopulær blandt kunstnerne hjemme. Derudover har Henriques mødt Alice Bloch, som er meget begejstret for Willumsens maleri Tizian døende. Bloch fortalte ligeledes, at hun ønsker at træffe Willumsen igen. Afslutningsvis nævner Henriques, at hun rejser til Skagen til sommer. Hun drømmer desuden om et arbejdsophold i Rom til efteråret.

Transskription

26 April 37.
Kære Willumsen! Tak for brev. De kan være ganske overbevist om min diskretion. Jeg ved bedre end nogen, at skal en ting lykkes, skal den ikke forudomtales. Den eneste jeg har talt med om denne sag, er Struckman, som jeg forleden var sammen med. Vi skumlede over den fortvivlede langsomhed, hvormed kommunale sager fremmes, og før magistraten tager stilling til grundspørgsmaalet, kan jo intet ské. Struckman sagde at de tre borgmestre som deltagerne i mødet talte med, med haandslag havde lovet at fremme sagen - den aften var S. i godt lune, da er han højst indtagende. Jeg er saa ked af, at Nice som opholdssted er blevet Dem saa meget imod. Men er det, modvillien, først kommet ind i ens sind, da er den uomvindelig. Kig dog paa Rom som næste vinters opholdssted, den er lys og arbeidsrum og godt klima. Et atelier som rummene i Nice er vel andetsteds uopnaaelige, men al den raahed, De skriver om, tager jo charmen væk naturligvis
Forholdene i kunstner kredse her, er ubehagelig fortiden, idet Leo Swane,

har gjort sig saa upopulær paa grund af sit snævre og despotiske selvstyre, at det syder og gærer mod ham. Højst beklagelig. Hvad dag klagerne naar op i Ministeriet, ved man ikke. Han er uelastisk, det er ulykken. – Igaar traf jeg Alice Bloch paa en auktion, hun sagde strax, er det sandt at Willumsen har været her i byen? Ja, men kun ganske kort og incognito. Hvor vilde jeg gærne træffe ham igen! Han kunde da gærne komme op til mig engang igen, jeg, der har gennemgaaet saa meget siden vi saas.
Kommer De hertil nu i foraaret, som De mente?
Viggo Jarl er her i denne tid, jeg var sammen med ham forleden aften
Han var glad over den dag, De var paa øen med ham og at Deres næsegruse beundrer Frithiof Kemp var med. Jeg holder af Viggo J. saaledes som han nu engang er.
Alice Bloch var blændet og begeistret over Deres billed fra ifjor "Tizians død. Hun sagde, publikum er for dumt til at forstaa et saadant mesterværk.
Naar alt gaar vel, vil jeg gærne være et arbeidsophold i Rom til efteraaret, oppe paa Skagen har jeg leiet en lille hytte for de tre sommermaaneder.
Her er koldt og graat, men man føler foraarets brus alligevel, det er lige paa tærskelen. Hjærtelige hilsner til Dem, cher maitre, og til Mdm B.
Deres hengivne
Marie Henriques

Omtalte genstande

J.F. Willumsen
Tizian døende (1935)
Oliemaleri, 300x250cm
J.F. Willumsens Museum, Inv. 105

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København (Danmark)
Nice (Frankrig)
  • Nice, Frankrig
  • Rom, Italien
  • Skagen, Danmark

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/5 - H