Menu

Søgeresultater: 25

1901-02-01

Henrik Cavling

Carl Dreier

Henrik Cavling skriver et brev til Carl Dreier, hvori han introducerer Willumsen. Det er hensigten, at Willumsen pers...

1901-02-09

Henrik Cavling

Jens Ferdinand Willumsen

Henrik Cavling har skrevet 4 introduktionsbreve om Willumsen til 4 indflydelsesrige mænd i Amerika. Han ønsker Willum...

Ca. 1901-03

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Gould

Howard Gould planlægger en større ekspedition til Amazonas, og Willumsen anmoder om at deltage.

1901-03-07

Jacob A. Riis

Jens Ferdinand Willumsen

Willumsen har været forbi Riis' hus, men Riis var ikke hjemme. Riis vil gerne mødes med Willumsen inden sin foreståen...

1901-03-09

David Dessau

Jens Ferdinand Willumsen

Afventer transskription

1901-03-11

Samuel Huckel, Jr

Carl Bitters

Samuel Huckel Jr. har skrevet et brev til Carl Bitters, hvori han introducerer Willumsen. Det er meningen, at Willums...

1901-03-19

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Gould

Afventer resumé

1901-03-20

Howard Gould

Jens Ferdinand Willumsen

Afventer resumé

1901-03-21

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Gould

Afventer resumé

1901-03-26

Howard Gould

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Goulds sekretær meddeler, at det ikke er muligt for Gould at medtage Willumsen på den planlagte ekspedition ti...

1901-04-12

Jacob A. Riis

Jens Ferdinand Willumsen

Afventer transskription

1901-04-16

Sarah Rohl-Smith

Jens Ferdinand Willumsen

Sarah Rohl-Smith vil i kontakt med Willumsen, og hun beder ham om at møde hende straks.

1901-04-18

P.V. Jensen-Klint

Juliette Willumsen

Jensen-Klint tilbyder Juliette Willumsen et af J.F. Willumsens forarbejder til Forældrenes Gravmonument. Forarbejdet ...

1901-04-27

Sarah Rohl-Smith

Jens Ferdinand Willumsen

Et par af Willumsens udtalelser ang. General Sherman Monument har gjort Sarah Rohl-Smith urolig, og hun vil vide, hvo...

1901-05-07

Jens Ferdinand Willumsen

Johan Rohde

Willumsen er rejst tilbage til Amerika, og han har været rundt til omk. 100 mennesker med introduktionsbreve - uden h...

1901-05-11

Jens Ferdinand Willumsen

Oscar Matthiesen

Willumsen er tilbage i Amerika, og han har været i New York i 2-3 måneder. Han har haft introduktionsbreve med fra Da...

1901-05-25

Martin Nyrop

Jens Ferdinand Willumsen

Nyrop meddeler, at der ikke bliver penge til, at Willumsen kan stå for dekorationsarbejdet på Københavns Rådhus.

1901-05-31

Johan Rohde

Jens Ferdinand Willumsen

Willumsen har det svært i Amerika, og han overvejer at rejse hjem. Han har foreslået Rohde, at de laver et samarbejde...

Ca.1901

Johannes Kragh

Jens Ferdinand Willumsen

Johannes Kragh kan ikke tage med på Willumsens studierejse til Schweiz, da han har uopsætteligt arbejde, som skal fær...

1901-06-02

P.V. Jensen-Klint

Jens Ferdinand Willumsen

Willumsens gravmonument står nu færdigt, og det tager sig godt ud. Jensen-Klint synes dog, at gitterkransene, som Lar...