Menu

Søgeresultater: 26

1901-02-01

Henrik Cavling

Carl Dreier

Henrik Cavling skriver et brev til Carl Dreier, hvori han introducerer Willumsen. Det er hensigten, at Willumsen person…

1901-02-09

Henrik Cavling

Jens Ferdinand Willumsen

Henrik Cavling har skrevet 4 introduktionsbreve om Willumsen til 4 indflydelsesrige mænd i Amerika. Han ønsker Willumse…

Ca. 1901-03

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Gould

Howard Gould planlægger en større ekspedition til Amazonas, og Willumsen anmoder om at deltage.

1901-03-07

Jacob A. Riis

Jens Ferdinand Willumsen

Willumsen har været forbi Riis' hus, men Riis var ikke hjemme. Riis vil gerne mødes med Willumsen inden sin forestående…

1901-03-09

David Dessau

Jens Ferdinand Willumsen

Afventer transskription

1901-03-11

Samuel Huckel, Jr

Carl Bitters

Samuel Huckel Jr. har skrevet et brev til Carl Bitters, hvori han introducerer Willumsen. Det er meningen, at Willumsen…

1901-03-19

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Gould

Afventer resumé

1901-03-20

Howard Gould

Jens Ferdinand Willumsen

Afventer resumé

1901-03-21

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Gould

Afventer resumé

1901-03-26

Howard Gould

Jens Ferdinand Willumsen

Howard Goulds sekretær meddeler, at det ikke er muligt for Gould at medtage Willumsen på den planlagte ekspedition til …

1901-04-12

Jacob A. Riis

Jens Ferdinand Willumsen

Afventer transskription

1901-04-16

Sarah Rohl-Smith

Jens Ferdinand Willumsen

Sarah Rohl-Smith vil i kontakt med Willumsen, og hun beder ham om at møde hende straks.

1901-04-18

P.V. Jensen-Klint

Juliette Willumsen

Jensen-Klint tilbyder Juliette Willumsen et af J.F. Willumsens forarbejder til Forældrenes Gravmonument. Forarbejdet er…

1901-04-27

Sarah Rohl-Smith

Jens Ferdinand Willumsen

Et par af Willumsens udtalelser ang. General Sherman Monument har gjort Sarah Rohl-Smith urolig, og hun vil vide, hvorn…

1901-5-? - 1901-7-?, Raadhusudstillingen (1901)

1901-05-07

Jens Ferdinand Willumsen

Johan Rohde

Willumsen er rejst tilbage til Amerika, og han har været rundt til omk. 100 mennesker med introduktionsbreve - uden hel…

1901-05-11

Jens Ferdinand Willumsen

Oscar Matthiesen

Willumsen er tilbage i Amerika, og han har været i New York i 2-3 måneder. Han har haft introduktionsbreve med fra Danm…

1901-05-25

Martin Nyrop

Jens Ferdinand Willumsen

Nyrop meddeler, at der ikke bliver penge til, at Willumsen kan stå for dekorationsarbejdet på Københavns Rådhus.

1901-05-31

Johan Rohde

Jens Ferdinand Willumsen

Willumsen har det svært i Amerika, og han overvejer at rejse hjem. Han har foreslået Rohde, at de laver et samarbejde, …

Ca.1901

Johannes Kragh

Jens Ferdinand Willumsen

Johannes Kragh kan ikke tage med på Willumsens studierejse til Schweiz, da han har uopsætteligt arbejde, som skal færdi…